Proudly made in Sjuhärad

Sjuhärad är ett område med Borås som största stad. Målet var att positionera området med det textila kulturarvet som bas för en samtida design och en fashionkultur – och att binda ihop dem till en tydlig destination, en plats med lång tradition och kompetens kring textil, konfektion och trikå. Fabriker som Kasthall, Ekelunds, Ludvig Svenssons växthusvävar med flera är verksamma i området och de blev samarbetspartners i utvecklingen av destinationen Sjuhärad. Marie var projektledare, samordnare och initiativtagare för Proudly Made In Sjuhärad. Syftet var att möta de redan frälsta inom textil, mode och design på deras arenor, Stockholm Furniture Fair, Modemässan, Future Design Days. Ett tätt samarbete mellan olika kreatörer; stylister, fotografer, skribenter, designprofessorer, textilföretag med flera resulterade i olika produkter som berättade varsin historia. De visades sedan upp på arenor där målgruppen redan fanns.
Projektet visar på ett lyckat samarbete mellan kultur, turism och näringsliv både kring produktutveckling och marknadsföring. Det visar på värdet av att utgå från de befintliga näringarna och att använda sig av de autentiska och unika historierna för att utveckla en plats.

Kund: Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Turistrådet

PMIS 7x