Destination Axmar bruk

Axmar bruk är ett kustbruk, ett kulturreservat och en destination. Det ligger strategiskt mellan Gävle och Söderhamn. Här möts hav och industrihistoria i en spännande mix. Varje år kommer 50 000 besökare till den lokala restaurangen Axmar havskrog. Vilket gör krogen till ett av de större besöksmålen i Gästrikland. Det var utifrån dessa förutsättningar som destinationen Axmar bruk ville ta ett större grepp om platsen och gemensamt ta fram en plan för utvecklingen mot en destination. Ett visionsarbete påbörjades med syfte att ta fram långsiktiga mål och strategier som gemensamt hade beslutats av alla aktörer som arbetade med utvecklingsfrågorna. Föreningen Hyttan som äger och driver stora delar av bruket, Länsstyrelsen i Gävleborg, Gävle Kommun och restaurangägarna till havskrogen träffades under fem workshops och tog gemensamt fram ett visionsdokument.
Birgitta var processledare. Innan arbetet påbörjades gjordes en genomgång och en analys för att se om förutsättningarna fanns för att påbörja ett större utvecklingsarbete.

Kund: Region Gävleborg