Fjärnebofjärdens Nationalpark – Naturum

Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser. Vid Gysinge bruk ligger nationalparkens besökscentrum, naturum Färnebofjärden. Arkitekterna Erbeus & Jarlöv fick i uppdrag att renovera huset, inreda och skapa utställningen som tillsammans bildar Naturum Färnebofjärden. I nära samarbete med arkitekt och inredningsarkitekt ansvarade Marie för innehållet och pedagogiken i Naturum.

Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg