Nollvisionen

Vägarna i Sverige ska vara säkra platser. Uppdraget var att på ett interaktivt och engagerade sätt berätta om Trafikverkets (dåvarande Vägverket) Nollvision, dvs att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Den prioriterade målgruppen var ungdomar och unga vuxna. Syftet var att få besökaren att förstå beteenden kring och sambandet mellan alkohol, droger och hög hastighet samt hur osäkra vägar och bilar påverkar trafiksäkerheten. Målet var att genom interaktivitet kunna berätta om trafiksäkerhet på ett engagerande och icke moraliserande sätt som fick besökaren delaktig i arbetet med nollvisionen. Utställningssatelliter med interaktiva temamoduler togs fram och ställdes ut på offentliga platser och skolor. Projektet visar på att ett tätt samarbete mellan olika samarbetspartners är en viktig del i måluppfyllelsen. Birgitta ansvarade för koncept och produktion samt fungerade som var projektledare och samordnare mellan de olika aktörerna, samarbetspartners och underleverantör.

Kund: Trafikverket, (dåvarande Vägverket)

Satellit1