Gustavsberg Hamn

Gustavsbergs hamn är en mötesplats för konst, design och kultur. Platsen är en av de mest expansiva i Stockholmsområdet. Här har porslinstillverkningen dominerat i mer än 170 år och traditionen lever vidare genom Gustavsbergs porslinsfabrik. Formgivare som bland annat Stig Lindberg, Karin Björquist och Lisa Larsson har alla verkat här och fortfarande är konst och kultur det som präglar platsen. Idag genom konsthallen och porslinsmuseet. Uppdraget var att presentera berättelsen om Gustavsbergs hamn i syfte att sälja in platsen till konstnärer och deras verksamhet. En designad produkt i form av en folder togs fram för att kommunicera platsens historia, värden och nutida verksamheter. Birgitta var projektledare med ansvar för upplägg och utformningen.

Kund: Värmdö kommun