Plan

För att utveckla en plats är det viktigt att ha en gemensam plan. Vad planen ska leda fram till och hur vägen dit ser ut. Det arbetet görs tillsammans med alla som är med i utvecklingsprocessen. Då finns det en riktning med tydliga mål och strategier för att skapa en gemensam mötesplats.

Kommentera