Koncept

En plats behöver gestaltas, både till innehåll och design i form av ett koncept. Det gör vi genom att bygga konceptet på en äkta historia och en samtida design. Konceptets helhet och samspelet mellan berättelser och utformning skapar en viktig igenkänning och identitet av platsen.

Kommentera