Vi utvecklar platser. En plats kan vara ett område, en stad, en kulturmiljö, en punkt, ett läge, ett hus eller en stol, men alltid med sin egen laddning av betydelser och känslor, ofta tätt bundna till geografiska lägen med säregen aktivitet och historia, levande, lovande eller insomnad, kanske väntande på att väckas igen? Vi låser upp platsernas kvaliteter, innehåll och möjligheter, öppnar dem och utvecklar dem till attraktiva mötesplatser för idag och i morgon.

Bakom Wahlberg & Östblom ligger ett mångårigt samarbete kring en rad olika projekt. Vi finns på plats i Stockholm och Gävle. Vi hjälper våra kunder att utveckla platser och skapa attraktiva mötesplatser. Vi gör det genom strategisk planering, gestaltning och produktutveckling. Med fokus på hög kvalité, goda affärer och nyskapande samarbeten. Vi är producenterna, strategerna och processledarna, vi affärsutvecklar och projektleder. Vi tänker kreativ affärsutveckling och strukturerad kreativitet för att identifiera affärsmöjligheter, utveckla innovativa lösningar som skapar värden. Till vår hjälp har vi de främsta kreatörerna och ett kunnigt nätverk av experter.

VAD VI GÖR

För att utveckla en plats är det viktigt att ha en gemensam plan. Vad planen ska leda fram till och hur vägen dit ser ut. Det arbetet görs tillsammans med alla som är med i utvecklingsprocessen. Då finns det en riktning med tydliga mål och strategier för att skapa en gemensam mötesplats.
En plats behöver gestaltas, både till innehåll och design i form av ett koncept. Det gör vi genom att bygga konceptet på en äkta historia och en samtida design. Konceptets helhet och samspelet mellan berättelser och utformning skapar en viktig igenkänning och identitet av platsen.
Vi skapar produkter utifrån ett koncept. Alltid med kvalité och hållbarhet. Våra byggstenar vid produktutvecklingen är nyskapande samarbeten, hållbara kalkyler och befintliga värden som platsen redan erbjuder. Alltid med fokus på besökarens behov och en känsla för platsens historia och näringar.

KONTAKT

Birgitta Wahlberg 0706-207614

Marie Östblom 0768-900686

Kontor

Skeppsbron 28, Stockholm 

 Andra Magasinsgatan 3B, Gävle